cropped-Aviva_Elite_Developers_Final-01-removebg-preview.png

Saule Technologies S A.: ZWZ lista akcjonariuszy 2024-06-28. Komunikaty ESPI z dnia 28-06-2024

Zarząd Saule Technologies z siedzibą w Warszawie informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2022. Zarząd planuje publikację raportu okresowego za III kwartał 2022 w dniu 14 listopada https://www.forexeconomic.net/ 2022. Pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2022 ustalony został na 4 listopada 2022. Raportu Spółka informowała raportem bieżącym 2_2022 […]

Jak zakupić akcje Saule SA ? Forum

Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle. Finlio to platforma, która już od 2014 roku dostarcza swoim czytelnikom praktycznych, obiektywnych i, co najważniejsze, opartych na osobistym doświadczeniu […]

Tickmill Review 2024: Read Before You Trade

Both platforms are offered as desktop and multi-terminal versions, while only MT4 is also offered in a mobile version. The Tickmill Pro account grants a competitive trading environment. Yes, Tickmill is a trustworthy broker as it is regulated under MiFID and authorized by the Financial Conduct Authority in the U.K. Additionally, Tickmill’s trust score of […]

Wskaźnik PMI: oznaczenie i znaczenie dla gospodarki

Optymalną wartością jest 50 punktów; niższe wyniki oznaczają spadek, a wyższe – wzrost aktywności. Wskaźnik składa się z pięciu etapów, skala punktowa oceny widnieje w zakresie od 0 do 100. Uznaje się, że jeżeli wskaźnik PMI jest wyższy niż połowa (50), to mamy do czynienia z dobrą sytuacją gospodarczą. Jeżeli jest niższy dla danego sektora […]

Darwinex Review for 2024: Services, Fees & Commissions

The Darwinex website provides a comprehensive Darwin Docs section that answers accounts, platforms, and trading-related questions. Clients can share trading ideas and information on an active online community forum. Darwinex charges deposit and withdrawal fees for some payment methods. The broker’s bank charges bank wire transfers for deposits below $2000. Zorro Trading Platform Even though […]

GET REGULAR DESIGN UPDATES

Subscribe and be the first to get regular design updates and expert tricks from the industry experts.

Request A Call

After you have submitted this form, one of our experts will contact you within 24 hours. To take you through the process